+48 426 74 22 74
ipkontakt@ipkontakt.pl
Polski
O firmie Oferta Projekty indywidualne Współpraca Aktualności Kontakt

Współpraca

KONSULTACJE I OFERTY
IP Kontakt udziela klientom wszystkich podstawowych informacji technicznych, niezbędnych do wytypowania właściwego towaru. Na życzenie klienta składa oferty uwzględniające typ wyrobu według oznaczeń producenta, cenę, warunki płatności oraz termin i sposób dostawy. Zamówienie Klienta jest wiążące dla obu stron, z chwilą wystawienia przez IP Kontakt jego pisemnego potwierdzenia lub dowodu sprzedaży.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
IP Kontakt realizuje zamówienia składane faksem, e-mailem, telefonicznie, pocztą oraz osobiście w biurze firmy.

Pierwsze zamówienie składane w firmie powinno być przesłane faksem i zawierać następujące informacje:
 • Nazwa i adres firmy,
 • Nr telefonu do firmy,
 • NIP,
 • Nazwisko osoby składającej zamówienie,
 • E-mail,
 • Nr faksu,
 • Numer katalogowy i nr producenta,
 • Ilość zamawianego towaru,
 • Dane do umieszczenia na fakturze,
 • Adres dostarczenia towaru – jeżeli jest inny, niż adres Zamawiającego,
 • Sposób transportu.
Na życzenie Klienta IP Kontakt wysyła pocztą elektroniczną lub faksem potwierdzenie, które zawiera informacje o rodzaju i ilości zamówionego towaru, cenach oraz terminie realizacji.

Firma IP Kontakt zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli klient zalega z płatnościami lub jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości.

WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność za towar regulowana jest na podstawie wystawionych przez IP Kontakt dokumentów sprzedaży, którymi są faktury VAT uwzględniające wartość towaru netto, VAT i ewentualne koszty transportu.

Formy płatności:
 • gotówka przy odbiorze osobistym towaru z magazynu,
 • pobranie przy odbiorze paczki,
 • przelew bankowy.
Po potwierdzeniu wiarygodności płatniczej klienta możemy przyjąć warunki płatności przelewem w terminie uzgodnionym. W przypadku przelewu wymagane jest terminowe regulowanie należności, gdyż w przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do naliczenia odsetek karnych w ustawowej wysokości. Realizacja następnego zamówienia będzie wstrzymana do czasu uregulowania należności za poprzednie dostawy.

Numery naszych rachunków bankowych:

Alior Bank S.A.:
Waluta transakcjiNumer rachunku
PLN79 2490 0005 0000 4530 2293 3049
EUR27 2490 0005 0000 4600 4370 2126
USD12 2490 0005 0000 4600 5950 4763


WARUNKI DOSTAWY
Sprzedaż odbywa się w formie wysyłkowej i na terenie firmy. Umożliwiamy Państwu wybór formy odbioru towaru. Towar można odbierać zarówno za pośrednictwem firm spedycyjnych oraz poczty jak i osobiście. Korzystamy z następujących firm spedycyjnych: UPS, DPD, DHL, Raben, Rhenus, i innych.

CZAS DOSTAWY
IP Kontakt prowadzi sprzedaż towarów bezpośrednio z magazynu. Przyjmujemy również zamówienia na towary nieobecne w ofercie magazynowej. Czas dostawy określany jest przez producenta i zależy od cyklu produkcyjnego towaru oraz czasu transportu.

EKSPORT

KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, wszystkich klientów mających siedzibę w innych krajach należących do Unii, prosimy o podanie nam swojego europejskiego numeru ewidencyjnego VAT. Umożliwi to dokonanie wewnątrz-unijnej dostawy z zerową stawką VAT. Jeżeli nie otrzymamy od Państwa takiego potwierdzonego numeru będziemy zmuszeni wystawić fakturę obciążoną polską stawką VAT, obecnie 23%.

KRAJE SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
Sprzedaże eksportowe są dokonywane na podstawie dokumentu SAD, który należy potwierdzić na granicy. Jeżeli w ciągu miesiąca nie otrzymamy potwierdzonej na granicy deklaracji SAD, będziemy musieli obciążyć klienta poniesionymi przez nas karami i podatkiem VAT.

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI
Dostarczony towar staje się własnością Klienta po dokonaniu pełnej zapłaty za towar. Do chwili otrzymania całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością IP Kontakt, dlatego nie może być przedmiotem zastawu, ani innego obciążenia. W przypadku nie zapłacenia całości lub części należnej kwoty po ustalonym terminie IP Kontakt zastrzega sobie prawo odzyskania całego dostarczonego towaru.

GWARANCJE I REKLAMACJE
IP Kontakt odpowiada za wszystkie dostarczone towary, w tym za towary, które okazały się wadliwe (ze względu na wady materiałowe lub błędy wykonawcze) w okresie zgodnym z gwarancją producenta, pod warunkiem, że były stosowane w granicach parametrów specyfikacji technicznej i nie były poddane narażeniom przekraczającym te specyfikacje. Odpowiedzialność i zobowiązania IP Kontakt ograniczają się do wykonania bezpłatnej wymiany. Reklamacje powinny być przesłane przez Klienta w formie pisemnej w ciągu pięciu dni roboczych po otrzymaniu towaru lub natychmiast po ujawnieniu ukrytych wad.

IP Kontakt stale poszerza i rozwija asortyment produktów aby sprostać wymaganiom klientów. Wiele pozycji dostępnych jest w ofercie magazynowej.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o naszej polityce prywatności, można znaleźć tutaj.